Залізниця буде використовувати сонячну електроенергію – Zалізниця без корупції